Med målet for øje

Der er utallige definitioner på strategi. Det kan ofte blive en akademisk diskussion om; tidshorisont, mønstre af beslutninger, påvirkningen fra miljøet og branchen, ressourcer og kapabiliteter i forhold til muligheder og trusler og ikke mindst: Hvad (for-)målet med strategien er.

På virksomhedsniveau handler strategi ganske enkelt om, hvordan man konkurrerer i et bestemt marked, og hvordan man leverer værdi til sine kunder.

Udfordringer bag virksomhedsstrategier

Men strategi i sig selv er intet værd. Den får først funktion og nytte, når den eksekveres, og det er denne proces, som er ganske vanskelig at føre ud i livet. Det er der flere årsager til. En af de mest åbenlyse handler ganske enkelt om, hvordan man har formuleret sin strategi.

Hvis strategien bliver formuleret som et simpelt mål, så er den ofte meget lidt handlingsanvisende. Det er fint at have et mål om, at man fx vil være Nordens dygtige e-handler indenfor sit felt. Men det fortæller kun noget om, hvad man drømmer om at opnå.

En strategi kræver både en klar formulering af, hvilke klare valg, man tager men også hvilke muligheder og aktiviteter, man ikke ønsker at forfølge. Samtidig må der i de klare valg, man tager, være en sammenhæng, som fører frem til målet.

Klar kommunikation er alfa omega

Strategi må have en indbygget logik og være nem at kommunikere. For når både medarbejdere og ledelse forstår logikken og husker sammenhængen, så kan den omsætte sig i den rette adfærd og hjælpe med at dirigere beslutninger og aktiviteter i hverdagen.

Derfor er strategi ej heller blot en top-down proces, men også en proces, hvor man opfordrer til bottom-up initiativer og eksperimenter fra medarbejderne, der kan styrke den strategiske retning sat af ledelsen.

Læg handling bag tankerne

For at lykkedes med strategi, må vaner i organisationen ændres. Det sker ikke ved at uddele en flyer eller holde orienteringsmøde. Nye vaner skal indarbejdes – ofte ved at betone den nye, nødvendige adfærd og øve sig på denne adfærd.

Hvis folk ikke kan forklare, hvorfor ting gøres på en bestemt måde, så er der noget, der skal ændres eller en proces/opgave, der skal fjernes. At implementere ny strategi handler dybest set om at praktisere en hverdag, der støtter op om de valg, der er truffet.

At vælge et sæt af differentierede aktiviteter for at levere et unikt mix af værdi til kunderne, som anerkendte meningsdanner og teoretiker, Michael Porter, ville betone det.