Profound Partners A/S ejer helt eller delvist selskaber i forskellige brancher og lande.

PARTNERSKAB MED FOKUS PÅ LANGSIGTET VÆRDISKABELSE

Vi hjælper inspirerende virksomheder med at vokse

Vi hjælper ambitiøse virksomheder med at vækste ved hjælp af kapital og strategisk samarbejde. Profound Partners investerer i Danmark og udlandet – og horisonten er uanset lang!

Vi hjælper ambitiøse virksomheder med at vækste ved hjælp af kapital og strategisk samarbejde. Profound Partners investerer i Danmark og udlandet – og horisonten er uanset lang!

Vores
investeringer

Vi samarbejder med selskaber og danner relationer, som vi tror på 100%. Se virksomhederne her.

Strategisk
samarbejde

Kompetencer og ambitioner baner vejen for succesfuld værdiskabelse. Læs her hvordan vi kan opnå det sammen.

PARTNERSKAB MED FOKUS PÅ LANGSIGTET VÆRDISKABELSE

Har du nået dine mål? Eller skal vi sammen bryde rammerne for, hvad der er muligt?

Vi tror på langsigtede og værdibaserede forhold til vores co-investorer og investeringscases. Sammen stræber vi efter at nå de forretningsmål, vi sætter os.

Vi investerer i passionerede mennesker med inspirerende projekter og hjertebørn, de har skabt og drevet.

Vi har branchekendskab og erfaring fra forskellige industrier. Det gør os i stand til at supportere bæredygtig vækst baseret på en kombination af innovative løsninger og best-practice-implementering.

Profound Partners er ikke operationel i driften af investeringscases. Vi supporterer ledelsen; løser projekter og deltager i bestyrelsesarbejdet. Det er den lokale ledelse, der driver forretningen efter fælles mål og strategier.

“Vi oplever, at kombinationen af ambition og vedholdenhed er nøglen til succes.”

“Vi oplever, at kombinationen af ambition and vedholdenhed er nøglen til succes.”

Profound Partners A/S hjælper virksomheder med at vækste og få succes gennem strategisk sparring, kapital og kompetencer.

Gennem viden gør vi en indvirkning

Gennem viden gør vi en indvirkning

Vi tror på et langsigtet samarbejde, hvor alle involverede spillere er fuldt fokuserede. Vi er din aktive partner, som kan bringe kapital, kompetencer og viden til bordet.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at tale med os om en mulig investering, input til din vækst, eller har du generelle spørgsmål til Profound Partners, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi glæder os til at snakke med dig.

Klik her eller træk dine filer til dette område for at uploade. Du kan uploade op til 3 filer.
Her er du velkommen til at uploade filer, pitch decks mv.